Smart Emission 2, deelproject 2: Burger Sensor Data platform

Deze grafiek laat de uurwaardes van de aangeklikte sensoren zien (PM 10 - PM 2,5)
Laat een kalender van de aangeklikte sensoren zien (PM 10)
Laat een kalender van de aangeklikte sensoren zien (PM 2,5)
Deze grafiek laat het gemiddelde van de aangeklikte sensoren zien
Laat een grafiek van de aangeklikte sensoren zien (PM 10)
Laat een grafiek van de aangeklikte sensoren zien (PM 2,5)

Selecteer het downloadformaat

Klik op de download knop om de geselecteerde sensor te downloaden Download

Het platform

Het platform bestaat uit verschillende tools. Met behulp van deze tools kunnen gebruikers, in dit geval burgers en experts, op een functionele en gebruiksvriendelijke manier fijnstof sensor data bekijken, analyseren en visualiseren. Het dashboard focust zich op een 'use case' voor het Arnhem's Peil. Hiermee wordt het voor burgers in Arnhem mogelijk gemaakt om inzichten te krijgen in milieukwaliteiten in een gebied van interesse. Het platform is specifiek ontwikkeld voor het weergeven van fijnstof sensor data, andere milieukwaliteiten zoals luchtvochtigheid en temperatuur zijn niet meegenomen in het platform.

Het uiteindelijke doel van het platform: het verlagen van de drempel om gebruik te maken van sensordata, ondersteuning bieden bij het uitvoeren van een analyse en het stimuleren van burgerwetenschap.

Verantwoording

Voor de ontwikkeling van het platform in RStudio is - in overeenkomst met het RIVM - besloten om de R-scripts van het Hollandse Luchten platform te gebruiken als fundatie. De benodigde bestanden van het Hollandse Luchten platform zijn te vinden in de volgende link: 'Bestanden Hollandse Luchten platform'.

Het platform is een prototype. Dit betekent dat deze nog volop in ontwikkeling is. De huidige functionaliteiten, zoals de grafieken, tabellen en kaarten, kunnen aangepast worden. Het doel van het platform is het testen van mogelijke analyses en visualisaties van sensor data die met behulp van APIs ingeroepen worden (toevoegen broncode GITHUB).

Data

De sensor data, die in het platform worden weergegeven, zijn afkomstig van fijnstof registrerende sensoren van Luftdaten. Luftdaten valt onder het project OK Lab Stuttgart, dat onderdeel uitmaakt van het programma 'Code For Germany'. Het doel van Code For Germany: het bevorderen van ontwikkeling op het gebied van onder andere transparantie en open data. Hierdoor wordt het gebruikers mogelijk gemaakt om bij de sensor data te komen die worden verzameld. Sensor data, geregistreerd door Luftdaten sensoren, worden beschikbaar gesteld via verschillende APIs. Deze APIs (Application Programming Interfaces) verzorgen de communicatie tussen twee verschillende applicaties. APIs maken het dus mogelijk om gegevens van systeem naar systeem over te dragen, zoals wordt gedaan bij de geregistreerde sensorwaarden weergegeven in het platform. De sensor data in het platform worden via twee APIs binnengehaald; de Samen Meten API en de Luftdaten API.

De desbetreffende APIs zijn in RStudio individueel ingeroepen en omgezet tot bewerkbare tabellen. Vervolgens zijn de tabellen bewerkt tot deze overeenkwamen met de dataset die in het Hollandse Luchten platform wordt gebruikt. Bij het inladen en verwerken van de APIs is er gekozen om de sensor data uit de APIs voor verschillende doeleinden te gebruiken; De Samen Meten API bevat historische data (max. 5 dagen), waardoor deze is gebruikt in de toolbox. In de toolbox wordt de nadruk gelegd op het verwerken van de sensor data in plots en grafieken, waarbij de timestamp van de data een belangrijke rol speelt. De Luftdaten API bevat realtime data, waardoor deze is gebruikt in de kaart. In de kaart wordt de nadruk gelegd op het verwerken van de sensor data in een kaart, waarbij de timestamp van de data een minder belangrijke rol speelt.

Gedurende de ontwikkeling van het platform is er verder niet gelet op de ingeladen sensor data. De focus lag op het uitbreiden van de huidige functionaliteiten en het toevoegen van nieuwe functionaliteiten in het Hollandse Luchten Platform.

Software

Voor de ontwikkeling van het platform is het softwareprogramma RStudio gebruikt. RStudio is een ontwikkelomgeving voor de programmeertaal 'R'. Met de programmeertaal R wordt een systeem opgebouwd uit objecten, waarbij elk object gegevens en een gegevensverwerker bevat. Om dergelijke objecten te bouwen in RStudio, moet er gekeken worden welke 'R-packages' gedownload moeten worden. Een R-package omvat een bibliotheek met specifieke functies. Voor de ontwikkeling van het platform is bijvoorbeeld de R-Package 'Shiny' gebruikt. De bibliotheek van Shiny bevat functies waarmee gebruikers met RStudio applicaties kunnen ontwikkelen.